CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL . APROVADES 5 ACCIONS DE MILLORES PEL 2019

Dilluns 18 de febrer de 2019, es va celebrar el segon Consell de Barri del 2019 amb la votació de les 5 primeres accions de millora del 2019.

Al voltant de 50 veïns i veïnes van poder decidir les que seràn les primeres accions de millora pel barri de Sant Miquel segons l’estudi fet al 2014 del PIAM.

Les millores aprovades ahir van ser;

  • Acció 24. Millora de la qualitat paisatgística de l’Av Girona. Acció 11. Millorar la qualitat de vianants de l’avinguda de Girona. Estudi de l’Av. Girona, en termes de seguretat i il·luminació.
  • Acció 06. Pla de solars i parcel·les buides. Acció 2. Cessió i adequació d’un solar. Si és necessari treure llocs d’aparcament utilitzar l’espai que en aquest moments està en ús de cotxes aparcats en el solar de l’Av Girona i el carrer Josep Soler[i].
  • Acció 13. Regeneració del carrer de sant Miquel. Enderrocament de tres cases al carrer de St. Miquel per portar a terme una connexió de vianants i bicis entre la font dins la ronda de sant Miquel seguint la Rivera del riu. Es podria fer en dos fases.
  • Acció 15. Programa de gestió d’usos i activitats del Casal i escola Bressol. Millora de les instal·lacions del Casal de barri i l’espai Bufadors
  • Acció 25. Intervencions artístiques per la millora del paisatge urbà. Accions i intervencions en el territori culturals i/o artístiques.
  • Acció 23. Posada en valor del Molí de Can Climent. Manteniment i rehabilitació de l’edifici i els voltants.

acta del Consell de barri 18022019

acta-resum_cb_st_mique_18022019

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20156/avinguda/girona/carrer/sant/miquel/prioritats/dels/veins/aquest/2019

IMG_20190218_233343