ESTUDI PER LA MILLORA DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA DE L’AVINGUDA GIRONA I AV LES TRIES

La demanda dels veïns i veïnes del barri de St. Miquel i Les Tries a l’últim Consell de barri del passat dia 26 de juny del 2019 vas sortir aprovat:

ESTUDI PER LA MILLORA DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA DE L’AVINGUDA GIRONA I AV LES TRIES

Es proposa la realització d’un estudi de transformació i millora de l’avinguda Girona i l’avinguda rei Jaume II. Aquest estudi té un cost aproximat de 16.000€.

Les veïnes presents expressen malestar amb l’arbrat, la mala iluminació, el transit, el soroll i la manca d’espai per caminar.

Veïnes de les Tries demanden poder augmentar l’abast de l’estudi a l’avinguda les Tries.

Es sotmet a votació la proposta d’estudi amb l’ampliació a l’avinguda les Tries si aquesta ampliació no suposa un augment de preu excessiu. En cas contrari es tornarà a plantejar la decisió d’ampliar l’estudi al Consell de Barri.

Votacions

A favor En contra

En blanc

Nombre de vots

39 0

0

 

Diari El Punt/Avui. 7 agost de 2019. Jordi Casas

L’Ajuntament d’Olot encarregarà un estudi de la mobilitat al tram de l’antiga travessera de l’eix pirinenc de les Tries i de Sant Miquel i de l’avinguda Jaume II. Ho fa a petició dels veïns en el marc del pla integral d’accions de millora (PIAM) de Sant Miquel. En concret, volen que s’actuï urbanísticament a l’avinguda de Girona, molt transitada, per pacificar el trànsit i incrementar els espais verds i els destinats als vianants, etc. Per això, és fonamental l’encàrrec de la mobilitat d’aquesta avinguda i de les que hi conflueixen o bé, com en el cas de l’avinguda Jaume II, són alternatives al trànsit. La comissió de govern de demà autoritzarà la convocatòria d’un concurs per a la redacció d’aquest estudi per un import de 21.000 euros.